Kultur

Magnus Brostrup Landstad samlet inn juleskikker i en tid der overtro var i ferd med å bli erstattet av kristne verdier. På 1800-tallet fikk vettene fortsatt julegrøt, men korset ble strøket over dørene for å skremme onde makter.

– Landstad har gitt oss mer enn salmeboken. Han var pioner på å samle inn materiale om norske høytidsskikker og hverdagstradisjoner. Uten ham ville kunnskapen om juleskikker og høytidsfeiringer vært fattig, sier folkeminneforsker Ørnulf Hodne.

Tredje bind

Han står bak tredje­ bind i storverket om presten, salmedikteren, folkevisesamleren og nasjonsbyggeren, som har fått tittelen Høytidsskikker og hverdagstradisjon. Den baserer seg på Landstads egen bok, Fra Telemarken – skik og sagn, som ble utgitt i 1927.