Da den forfatteren Jesper Lund­qvist ble den første til å anvende­ pronomenet «hen» i barne­boka Kivi & Monsterhund i 2012, skapte­ det stor debatt i Sverige.