De siste som selv deltok i krigen, er i ferd med å bli borte. Når ­eskene etter bestefar ryddes ut, er tiden inne for å lufte i lukkede rom og etablerte forestillinger. Kanskje er dette grunnen til at en jevn strøm av nye bøker kaster nytt lys på hvordan vanlige folk opplevde krigen.