Skråsjakttårn og taubane, funksjonærboliger, teater, skole og bad. De står som tause vitner ved østporten til Rondane nasjonalpark, om hvordan et samfunn er bygget fra naturens gaver – og fortsatt blir det: