Kultur

For fem år siden ble festspillprogrammet delt i tre: «Fornøyelser», «forbindelser» og «forstyrrelser». I sistnevnte kategori plasseres kunst som skal utfordre og skape debatt, og som bryter tradisjonelle sjangergrenser. Ikke uventet var det her vi fant frem til Vivek Venkatesh og hans multimedieprosjekt Landscape of Hate.

– Som kunstner liker jeg å ikke helt vite hva som kommer til å skje på scenen. Landscape of Hate inneholder lyd, bilder og ideer som vi har samlet inn sammen med studenter og lærere. Det kan være tanker om hat der som er annerledes enn mine, sier Venkatesh.

Andres meninger

Kjernen i hans prosjekt, som også består av workshops og debatter, er å undersøke hat som forestilling og følelse. Gjennom en storm av bilder, tekstutdrag og lyder forsøker han å sirkle inn mangfoldet i dette mørket.