For fem år siden ble festspillprogrammet delt i tre: «Fornøyelser», «forbindelser» og «forstyrrelser». I sistnevnte kategori plasseres kunst som skal utfordre og skape debatt, og som bryter tradisjonelle sjangergrenser. Ikke uventet var det her vi fant frem til Vivek Venkatesh og hans multimedieprosjekt Landscape of Hate.