«Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.» Dette er kjente ord fra apostelen Paulus. Men hva skjer når bibelverset ­leses, ikke som en beskrivelse av det kristne fellesskapet, eller en enhet i det hinsidige, men av et sekulært, dennesidig og moderne felleskap?