Til Leni Mæland kan studentene komme med alt det som livet rommerer. De kan snakke med henne om alt mulig, så vil hun prøve å være sammen med dem i det som er vanskelig så godt hun kan, forteller hun. 48-åringen har vært prest i 18 år, men har sjelden holdt prekener i kirken. Hun trives best ute i felten, i det alminnelige livet hvor hun møter både sykdom, savn og ensomhet.