– Alternative fakta?! Det er nonsens, det finnes ikke. Det finnes fakta, og det finnes alternative beskrivelser av verden. Sanne beskrivelser og falske beskrivelser. Men ikke alternative fakta.