Eller var det Hallelujah med h på slutten? Slik er det i engelsk, men dei norske Biblane klarar seg utan. Er den siste h-en berre til pynt? Nei, han har faktisk noko å seia.