Enkelte mennesker gjør et varig inntrykk på grunn av deres stillferdighet, klarhet og klokskap. Det er ikke mange slike, men Guttorm Guttormsgaard var utvilsomt en av dem.