Kultur

Johan Lövgren er prest og lærer ved Grenland folkehøyskole.­ Nylig tok han doktorgrad i religions­pedagogikk på læreprosesser i norske folkehøyskoler. Dette er det første doktorgradsarbeidet på folkehøyskoler som er gjort her i landet.

– Men det er gjort 20 doktorgrader på folkehøyskolen som pedagogisk fenomen de siste 20 årene, ellers i Norden – og internasjonalt. Det viser at tankegodset og de pedagogiske idealene fra Grundtvig lever i beste velgående, sier doktoranden.

– Selv president Barack Obama­ kastet et blikk på den skandinaviske folkehøyskolemodellen, som et alternativ til det markedstilpassede skolesystemet i USA, forteller han.

Tankegods