Johan Lövgren er prest og lærer ved Grenland folkehøyskole.­ Nylig tok han doktorgrad i religions­pedagogikk på læreprosesser i norske folkehøyskoler. Dette er det første doktorgradsarbeidet på folkehøyskoler som er gjort her i landet.