Da en av de tre komponistene som ikke hadde gitt tillatelse, Trond Kverno, ble oppmerksom på utgivelsen fra menigheten i Oslo, og fikk høre en rytmisk versjon av sin egen «I dine hender», mente han de hadde brutt åndsverksloven ved å lage en helt annerledes versjon av salmen. Forlaget hans, Cantando Musikkforlag AS, krevde sammen med Norsk Musikforlag at utgivelsen med de tre komponistene de representerte, ble trukket tilbake. På sosiale medier la Kverno heller ikke skjul på sin misnøye med Kraftverkets musikalske prestasjoner.