Når Nationaltheatret setter opp Ibsens Peer Gynt under Ibsenfestivalen i høst, spilles hoverollen av en kvinne.