Chris Stedman er godt kjend i det amerikanske humanistmiljøet, som ein som argumenterer for ateisme og humanisme på nett og i media.