Hvilke gudsbilder og menneskesyn får barn og unge servert i salmer og sanger i trosopplæringa?