«I løpet av noen tiår har det skjedd en holdningsendring når det gjelder kirkerommet», skriver organist Helge Landmark på Verdidebatt. Han mener en del konsertarrangører opptrer uten respekt for kirkerommets egenart.