Kultur

Skriver akademisk ansatte teologer mest for hverandre, eller er de mer deltakende i det offentlige ordskiftet enn på lenge? Debatten­ har gått etter at Vårt Lands kommentator Åste Dokka etterlyste en livsnær teologi.

Sa opp

Geir Otto Holmås sa for fire år siden opp sin stilling som førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet. Han opplevde­ at det var blitt vanskeligere å bedrive teologi for kirken innenfor dagens akademiske virkelighet.

Holmås har doktorgrad i Det nye testamentet og var lærer og forsker ved MF i 15 år. Han kritiserte fagteologien for å drive «et tilpasningsspill for å sikre sin egen eksistens». Han mente den dermed bare utsetter «sin egen død».