Med doktoravhandlingen Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang fant musikkterapeut Lise Lotte Ågedal signifikante forskjeller mellom barn som fikk musikkterapi med spesialtilpasset sang, og de som ikke fikk dette tilbudet. Dette gjaldt barn med betydelige fonologiske talevansker.