I dag går kvinner og menn i tog over hele verden, for å synliggjøre kvinnesaker og kvinners rettigheter. Blant paroler om intimkirurgi og kjønnsmangfold, vil også toget i Oslo vaie med fanen «Antirasistisk kvinne­kamp mot sosial kontroll og æreskultur», som i norsk sammenheng gjerne knyttes til muslimske miljøer. Spørsmålet om kvinners rettigheter i islam er en gjenganger i offentlig debatter. Er Koranen og den islamske fortolkningstradisjonen ganske enkelt uforenlig med moderne likestillingsidealer?