Kultur

I dag går kvinner og menn i tog over hele verden, for å synliggjøre kvinnesaker og kvinners rettigheter. Blant paroler om intimkirurgi og kjønnsmangfold, vil også toget i Oslo vaie med fanen «Antirasistisk kvinne­kamp mot sosial kontroll og æreskultur», som i norsk sammenheng gjerne knyttes til muslimske miljøer. Spørsmålet om kvinners rettigheter i islam er en gjenganger i offentlig debatter. Er Koranen og den islamske fortolkningstradisjonen ganske enkelt uforenlig med moderne likestillingsidealer?

Forenlig

– Jeg tror ikke det er noe i Koranen som gjør det vanskeligere å forene islam med feminisme enn det som har vært tilfellet i kristendommen, sier Marianne Bøe, religionsviter ved Universitetet i Bergen. Hun er ­aktuell med artikkelen «­Feministisk vri på Koranen» i det ­seneste Samtiden, som ­utkommer i disse dager (se sidesak).

– Noe av problemet er den ­utbredte forestillingen om islam som mer kvinneundertrykkende­ enn andre religioner. Mange ­undertrykkelsespraksiser knyttes først og fremst til islam, selv om de også praktiseres i andre religioner.