Det er litt over 50 år siden en bok av det sjeldne slaget kom ut. Theologie der Hoffnung, Håpets teologi, var skrevet av Jürgen Moltmann, og ble en viktig inspirasjonskilde for politisk engasjement blant kristne. Men kanskje er dagens generasjoner enda bedre i stand til å fatte dybden i det Moltmann snakker om?