Kultur

Spenningene mellom teologi og naturvitenskap går som en rød tråd gjennom boken Sann opplysning? – Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer, en samling vitenskaplige artikler fra humaniora- og naturforskere fra hele Norden. Teolog og historieprofessor Merethe Roos og professor i sakprosaforskning Johan Tønnesson har redigert boken, der hovedtemaet er naturvitenskapens plass i skole, helsevesen, litteratur og offentlige rom fra midten av 1600-tallet til i dag.

– Er dette historien om alle skansene kirken har tapt i møte med opplysningstid og darwinisme?

– Ja, men også historien om hvordan de nye ideene og resultatene fra naturvitenskapen ble forsøkt innlemmet i kirkens lære. Men det er ikke tvil om at kirken har gitt fra seg bastioner den var vant til å ha enerett på, sier Roos og Tønnesson.

427560_NP.jpg
Vis