Spenningene mellom teologi og naturvitenskap går som en rød tråd gjennom boken Sann opplysning? – Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer, en samling vitenskaplige artikler fra humaniora- og naturforskere fra hele Norden. Teolog og historieprofessor Merethe Roos og professor i sakprosaforskning Johan Tønnesson har redigert boken, der hovedtemaet er naturvitenskapens plass i skole, helsevesen, litteratur og offentlige rom fra midten av 1600-tallet til i dag.