Drøbak kirke og Oslo domkirke er foreløpig brukt som klatreobjekter. I Drøbak holdt det med bruk av stige. Erfarne fagfolk fra Slovakia demonstrerte onsdag hvordan det er mulig å rappellere seg ned veggene på Oslo domkirke med tanke på å inspisere og eventuelt gjøre små reparasjoner.