Kultur

Musikkforsker Alexander Refsum Jensenius ved Universitetet i Oslo er nestleder for RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse, som nylig fikk 150 millioner kroner fra Forskningsrådet for å forske på menneskelig rytme. Nærmere 50 forskere skal i årene fremover forske på rytme og tidsopplevelser hos mennesker. Men de verktøyene Jensenius har utviklet for å måle kroppsbevegelser gjør ­allerede nytte for seg – innen medisinsk diagnostikk.

– Bevegelsen i kroppen vår kan måles som en personlig signatur, på linje med et fingeravtrykk. Slike målinger har vært brukt innen forskning på ADHD, og er nå i bruk for å kunne stille tidlig diagnose av cerebral ­parese, forteller Jensenius.

Diagnose

Forsker og barnefysioterapeut Lars Adde ved ­Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU forteller at verktøyene fra Jensenius' forskning la et viktig grunnlag for utvikling av tidlig-diagnose av CP. Adde har tatt doktorgrad på bruken av disse metodene i medisinsk diagnostikk.