Kultur

Musikkforsker Alexander Refsum Jensenius ved Universitetet i Oslo er nestleder for RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse, som nylig fikk 150 millioner kroner fra Forskningsrådet for å forske på menneskelig rytme. Nærmere 50 forskere skal i årene fremover forske på rytme og tidsopplevelser hos mennesker. Men de verktøyene Jensenius har utviklet for å måle kroppsbevegelser gjør ­allerede nytte for seg – innen medisinsk diagnostikk.