Kultur

Universitetet i Oslo har sett på utført forskning og hentet frem eksempler der resultatene har ført til klare ­samfunnsendringer, også målt i ettertid. To forskere fra Universitetet i Oslo har vært sentrale i arbeidet med å løfte de to hovedspråkene i Zimbabwe­ fra muntlig hverdagsspråk til bruksspråk med støtte i ­offentlig godkjente ordbøker. Nå kan ­skoleelever i Zimbabwe ­bruke morsmålet sitt i klasserommet, og bruken av hovedspråket ­shona øker – både i akademia og i samfunnet ellers.

Blindern-Harare.

430351_NP.jpg
Under lansering av Shona-ordboken holder professor Herbert Chimhundu den første talen på shona ved en formell tilstelling på Universitetet i Zimbabwe, med regjeringsmedlemmer og kulturtopper til stede.
Vis

Eventyret begynte med at professor ­Herbert Chimhundu banket på ­døren til leksikografisk institutt i 1991. Han hadde fått litt NORAD-midler og lurte på om det fantes norsk kompetanse som kunne hjelpe ham med å gjøre shona og ndebele til skriftspråk.