Universitetet i Oslo har sett på utført forskning og hentet frem eksempler der resultatene har ført til klare ­samfunnsendringer, også målt i ettertid. To forskere fra Universitetet i Oslo har vært sentrale i arbeidet med å løfte de to hovedspråkene i Zimbabwe­ fra muntlig hverdagsspråk til bruksspråk med støtte i ­offentlig godkjente ordbøker. Nå kan ­skoleelever i Zimbabwe ­bruke morsmålet sitt i klasserommet, og bruken av hovedspråket ­shona øker – både i akademia og i samfunnet ellers.