– Interessen for hva som gjør oss mennesker unike sammenlignet med til andre arter, er ikke et rent vitenskapelig anliggende, men heller et behov for å kunne leve med praksisen vår, sier Bjørn Ramberg, som er filosofiprofessor ved Universitetet i Oslo.