Da forfatter Eirik Ingebrigtsen ble tildelt Sult-prisen for to år siden, ble han hyllet for å «skildre sårbarhet innenfra», og juryen mente at han «på en fremragende måte» skildrer menneskers avhengighet av hverandre.