Kultur

Tidligere pave Benedikt XVI (90) har sagt at han legger ut på sin «siste reise». Redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, du begeistres over hans to Jesus-bøker – du som sto midt i en karismatisk vekkelse?

– Jeg tror at alle norske, protestantiske forkynnere ville vært stolte av å kunne skrive noe sånt. Det er Jesus-sentrert, de er sterkt oppbyggelige, jeg vil si felleskristne bøker for hele kristenheten. Det var godt at det var Luther forlag som ga dem ut i Norge, tenkte jeg den gangen. Jeg har naturligvis prøvd å lete etter særkatolsk teologi her, men det finner jeg ikke. Jeg har knapt lest noen bøker som har gjort Bergprekenen og Jesu lignelser så levende. Det er denne kombinasjonen av det praktisk oppbyggelige med den tunge, teologiske kompetansen som Ratzinger besitter, som gjør lesningen så spesiell. Det er vakkert, rett og slett.

– Du snakker om en av den katolske kirkes tydeligste dogmatikere og største tenkere. Da Luther ga ut bøkene i Norge, var det mange som løftet øyebrynene. Ikke minst da du, som var en sentral skikkelse i det karismatiske miljøet den gangen, uttrykte din begeistring i egen avis – pinsevenner har jo inntil for ikke lenge siden påstått at Den katolske kirke er skjøgen i Johannes’ åpenbaring. Det er jo voldsomme greier?

– Her må vi legge fra oss fordommene. Det vi finner, er et sterkt vitnesbyrd om Jesus Kristus, personen Jesus Kristus, menneskesønnen – det er noe vi har felles, uansett om vi er evangeliske, ortodokse, katolske eller karismatisk troende, han snakker om det som er sentrum og stjernen i vår tro. Benedikt – eller Josef Ratzinger som er det sivile navnet – tar et solid oppgjør med liberale, teologiske tolkninger av Jesus, det er vel verd å legge merke til. At det kommer fra en så «tung» og tenkende teolog.