Vi er vant til å tenke at Norden består av velferdsland der sosiale sikkerhetsnett er spent opp under befolkningen. Er far arbeidsledig, skal han hjelpes til en ny jobb; er mor syk og ufør, må hun få støtte til å brødfø barna. Skolegang, utdannelse og lærlingplasser skal hjelpe barn og unge til å få arbeid, kanskje slik at de kan gjøre en klassereise til et bedre sted i samfunnet.