– Vi har fått veldig positive 
reaksjoner på å plassere en samtidsfestival i et aktuelt politisk perspektiv. Men dette er en kompleks problemstilling der det ikke finnes enkle løsninger, sier Thorbjørn Tønder Hansen.