Kultur

Den australske organisasjonen Risk har laget en plakat med ti punkter en kunstner må tenke gjennom hvis de vil jobbe med flyktningers erfaringer og ikke selv er en flyktning. Risk presenterer seg som den første australske organisasjonen av sitt slag som er startet og drevet av flyktninger, asylsøkere og tidligere politiske fanger.

Ikke tjenlig

Listen gjør noe tydelig: Flyktninger sitter ikke og venter på at kunstnere skal bli deres talspersoner. Å tale sin sak kan de antagelig bedre selv, dersom de får slippe til.

Da den tyske avisen Frankfurter Allgemeine kommenterte saken sist høst under tittelen «De gode hensikters kunst», var deres poeng at gode intensjoner ikke nødvendigvis skaper god kunst. Spørsmålet kommentaren stilte er om slik kunst i det hele tatt tjener gode hensikter.