Den australske organisasjonen Risk har laget en plakat med ti punkter en kunstner må tenke gjennom hvis de vil jobbe med flyktningers erfaringer og ikke selv er en flyktning. Risk presenterer seg som den første australske organisasjonen av sitt slag som er startet og drevet av flyktninger, asylsøkere og tidligere politiske fanger.