Kultur

Veslemøy Nystedt Stoltenberg – du har utsmykket mer enn 50 ­kirker i Norge. Nå stiller du med bilder i Galleri Katakomben i Oslo. ­Stryker du oss med eller mot hårene?

– Som kirkekunstner har jeg alltid tenkt: Hvem er i kirken? Jo, mennesker kommer dit med sin glede og sin sorg. De kommer i veldig forskjellige følelses­situasjoner, og det er noe med at de må bli møtt. At de får et møte med noe. Det skal være litt godt.

– Kirkekunsten kan være «brutal». Hos deg er den splintrende sorgen og verdens fortvilelse nesten fraværende. Reagerer noen på det?

– Ikke som jeg vet. Du skal ikke alltid rives opp når du går i kirken. Det finnes mange uttrykk, og andre ser det annerledes. Men, nei, det er ikke min greie.