Kan arkitektur sette mennesker i stand til å erfare det guddommelige? Eller, hvis man ikke
 bekjenner seg til en religion – kan erfare at det finnes noe «mer», noe som sprenger grensene for hva vi trodde vi kunne erkjenne?