Ordet på omslaget er satt i anførselstegn: «muslim». Det er som om Zahia Rahmani allerede i tittelen vil rive ordet ut av enhver sammenheng det ellers måtte inngå i.