Etter Ole Hallesbys helvetespreken så professorbrødrene Leiv og Sverre Aalen behov for brannslukking. Med boken Bakenfor ­inferno. Oppgjør med tradisjonelle forestillinger om helvete ville de påvise at vårt helvete har mer med tradisjoner enn med Bibelen å gjøre.