Kultur

Ideen til juleheftet Hellig Jul startet på et loppemarked for noen år siden. Der lå et gildt eksemplar av et gammelt julehefte fra Det Norske Misjonsselskap med nesten samme navn – Hellige Jul.

– Det var riktig påkostet og vakkert, og det slo meg umiddelbart at dette var en rest av en glemt tradisjon. Det er bare på loppemarkedene de vakre heftene har vært å finne i flere tiår, forteller Vårt Lands kommentator Olav Egil Aune, som er en av redaktørene for det nye Hellig Jul.

Juleroser

Juleroser
Vis