Mediene har mye stoff om religion. Men knapt noen redaksjoner har fagjournalister på området.