I april skal Kirkemøtet gjøre veivalg for Den norske kirkes kunst- og kulturarbeid. Allerede i september hadde Kirkerådet saken til behandling første gang. Saken var opp til andre gangs behandling i desembermøtet. Rådet lyktes ikke å bli enige om et vedtak. Det er nå overlatt til rådets arbeidsutvalg å forberede saken for Kirkemøtet på bakgrunn av samtalen i rådet.