Norges for tiden fremste artistnavn og – eksport, ved siden av Aurora Aksnes, representerer noe så i pop-sammenheng sjelden som intelligent, kreativ, politisk og moralsk bevisstgjørende, og - ikke minst - selvransakende musikk. Kall det gjerne protest-pop. Popmusikk som våger der de fleste andre artister tier.