Oppmerksomhet har blitt vår tids kardinaldyd, nettopp fordi den er så skjør og sjelden. To aktuelle utgivelser som synliggjør dette, er Kjetil Røeds Kunsten og livet, og Eivind Buenes Nye privilegier. Oppmerksomhet i smarttelefonenes tidsalder, krever viljestyrke.