Hva kan man oppnå ved å reise bygg over forfatterskap eller andre kunstnere? Hva risikerer man? Vi har stilt spørsmålet til noen som har arbeidet tett på historiske kunstnerskap.