Kultur

Vi møter Bushra Ishaq og ­Sunniva Gylver i Trondheim, etter at de har snakket om den splitter nye boka, Tro på tvers i Vår Frue ­kirke i ­forbindelse med Olavsfestdagene. I boken reflekterer de fra hvert sitt ståsted, som ­muslim og kristen, over de ­samme ­temaene. De er tydelige på at de ­møtes som venner, ikke bare representanter for ulike trossystemer. Personlige tros­historier har et ubrukt ­potensial i religionsdialogen, mener de.

– Vi har begge vært to ­aktive stemmer i den ­offentlige ­debatten, og tatt del i institusjonell dialog, sier Ishaq, som er forfatter, lege og samfunns­debattant.

– Ved å la boken være et ­personlig møte, håper vi å ­kunne inspirere til hverdagsdialog. Det vil si, til vanlige møter mellom mennesker med ulik tro, på ­arbeidsplassen eller ulike ­sosiale arenaer. Det vi først og fremst vil med boken, er å vise at dialog må begynne med å se hverandre som mennesker.

– Du har jo sagt, Bushra, at du opplever det som at en hel ­generasjon unge muslimer blir veldig «religionifisert», sier ­Gylver, som er prest og forfatter.