– Som forlag må man ta stilling til om man er i en innholdsindustri eller i en papirgjenstandsindustri.