Filmen Sommer 1993 skildrer en seks år gammel jenter som strever med tapet av foreldrene.