Carl Fredrik Wisløff var utvilsomt en av Norges mest profilerte kristenledere i tiårene etter andre verdenskrig. I 1947 ble han rektor ved det praktisk-teologiske seminar ved Menighetsfakultetet (nå: MF vitenskapelig høyskole) og skulle i den rollen forme generasjoner av prester. Senere ble han professor i kirkehistorie samme sted.