– Vi blir jo samlet på, hvis vi er heldige, sier poet Torgeir Rebolledo Pedersen.