Kultur

Krigerkonge, helgen, martyr, samfunnsbygger – kjært barn har mange navn. Når Olavsdagene dundrer løs i Trondheim, stiller festivalen spørsmålet: Olav den hellige – et idol for vår tid?

– På tinget på Moster i 1024 innførte Olav kristenretten. Den danner utgangspunktet for vårt moderne lovverk. Med kristenretten ble det blant annet slutt på praksisen med å sette ut uønskede barn, sier Ragnhild Aadland Høen, katolikk og tidligere mangeårig kateket i St. Paul menighet i Bergen.

Hun trekker tråden fra våre førkristne forfedres bestialske skikker til dagens abortlovgivning, og debatt om hvorvidt syke barn skal kunne velges bort tidlig i svangerskapet.

– Jeg synes ikke vi er så veldig mye mer siviliserte i dag. Vi tar bare liv på en mer usynlig måte. Et lite foster kan ikke en gang forsvare seg med tårer, mener Aadland Høen.