Dermed er det klart at Ellingsrud kirke ikke lenger skal være soknekirke, men leies ut til Kirkens Bymisjon.