Med sin nye bok Munken som endret Europa vil han øke kunnskapen om Luther fordi han har hatt «en utrolig stor betydning for kirke og samfunn» og fordi han i sin tid gjenoppdaget sentrale bibelske sannheter.