– Jeg har flere ganger tenkt at om en voksen stod bak noen av de tegningene, hadde det kanskje vært blasfemisk, forteller Live Lundh, bokansvarlig i Vårt Land.