– Jeg opplevde at diktene kom til meg som varsler, sier Aidt.